tirsdag 21. januar 2014

Tröja med flätmönster
Denna stickfasthet måste följas för att arbetet skall få de angivna måtten. Läs igenom hela beskrivningen så att du vet hur du skall göra. 

Tips: Detta är en "One size" -tröja som är mycket töjbar. Om du önskar tröjan lite större, kan du lägga upp samma antal maskor, men på en större stickstorlek för den mörkblå delen av tröjan. Använd därför stickstorlek nr 7 om du önskar en större tröja. 

Börja med att sticka ärmarna:
Lägg upp 44 m med jeansblå färg på strumpstickor nr 3,5 och sticka ett varv med enbart räta maskor (rm). Sticka sedan enligt följande indelning: 1 rm, 2 am, 4 rm (fläta), 2 am, 4 rm (fläta), 3 am, 12 rm (stor fläta), 3 am, 4 rm (fläta), 2 am, 4 rm (fläta), 2 am och 1 rm. Detta är första varvet i flätdiagrammet till ärmarna. 

De två rm som stickas som första och sista maska på varvet, stickas hela tiden som rm och du ökar på varje sida om dessa maskor. Dessa maskor är inte med i diagrammet. Sätt en märktråd mellan dessa två maskor. Denna markering skall följa med upp längs hela arbetet. Öka en maska efter den första rm och öka en maska före den sista rm, så att du ökar 2 m på varje varv där du skall öka. 

Öka på varvet efter det att de små flätorna med 4 maskor har vridits. De ökade maskorna stickas in i mönstret allteftersom och blir flätor och avigmaskor (am). Sticka tills arbetet mäter cirka 24 cm och du har ca 104 m. Nu skall du byta färg till mörkblå, dubbel garntråd och liten rundsticka nr 6.

Den stora flätan skall man inte göra något med, den skall fortsätta ända upp till halsen. De andra små flätorna skall stickas ihop och alla maskor förutom när det gäller den stora flätan som skall stickas som räta maskor (rm).
Gör så här: Sticka rm fram till den första lilla flätan. Dessa 4 rm som har bildat flätan skall bli 2 rm, sticka därför ihop 2 och 2 rm rätt (2 rm tills), de aviga maskorna (am) stickas som rm. Gör på detta sätt fram till de 3 am vid den stora flätan. Dessa skall fortfarande stickas som am, följ diagrammet för den stora flätan. På andra sidan av flätan, sticka ihop maskorna rätt (rm tills), såsom förklarats före flätan. 

Sticka nu klart ärmen med den stora flätan mitt på ärmen och sticka alla de övriga maskorna som rm. Inga maskor skall ökas i den mörkblå delen. Fortsätt sticka tills ärmen mäter 66 cm. Maska av 5 m före och 5 m efter markeringen mitt under ärmen. Lägg arbetet åt sidan och sticka en ärm till. 

Fram -och bakstycke:
Lägg upp 204 m med dubbel garntråd och mörkblå färg på rundsticka nr 6. Sticka ett varv med endast rm. Fortsätt med följande indelning: 1 am, *4rm (fläta), 2 am* upprepa varvet ut, avsluta med 1 am. Detta är 1 varv av flätdiagrammet för flätmönstret med 4 maskor. Följ diagrammet och fortsätt sticka tills flätorna mäter 5 cm. Nu skall den stora flätan placeras mitt fram: sticka 35 rm, 2 am, 4 rm (liten fläta), 2 am, 16 rm (stor fläta), 2 am, 4 rm (liten fläta), 2 am och 35 rm, sätt en märktråd och sticka sedan bakstycket med 51 rm. Sätt en märktråd här, nu har du en markering på varje sida som ger dig fram -och bakstycke. 

Sticka enligt diagrammet för den stora flätan och efter 8 varv, minska 2 m i varje sida av arbetet genom att sticka ihop de två maskorna före och de två maskorna efter sidomarkeringen rätt (2 rm tills). Upprepa detta vart 8:e varv, 5 gånger, tills det är 80 m kvar på fram/bakstycket. Fortsätt sticka tills arbetet mäter 48 cm eller till önskad längd. Maska nu av 10 m under varje ärm, 5 m före och 5 m efter sidomarkeringen.

Sätt nu hela arbetet på en rundsticka: Sticka på framstycket fram till där ärmen skall sitta, sticka sedan in maskorna till ärmen på den stora rundstickan, sticka maskorna till bakstycket fram till där ärmen skall sitta och sticka nu in maskorna till den sista ärmen på den stora rundstickan. Kom ihåg att följa diagrammet för flätorna på ärmarna och framstycket. Sticka nu ett varv utan minskn och sätt en tråd där ärmarna möter framstycket och bakstycket, allt som allt fyra markeringar. Vid dessa markeringar skall raglanminskningarna göras, dvs du stickar fram till märktråden, men stannar 2 m FÖRE markeringen, du stickar ihop dessa 2 rm rätt (2 rm tills), de 2 m EFTER markeringen stickas också som rm tills, så att du minskar 2 rm vid varje markering, sticka fram till 2 m före nästa markering, sticka 2 rm tills FÖRE markeringen och sticka sedan även de två maskorna efter markeringen som rm tills. Sticka fram till nästa markering och minska igen, så att det totalt minskats 8 m per varv. Sticka nu ett varv utan minskn, men kom ihåg flätorna. 

Gör raglanminskning vartannat varv längs upp med arbetet tills det att minskn möter den stora flätan framtill. Det skall med andra ord inte göras minskningar i flätmaskorna. 

Nu skall du sticka halsen. Räkna hur många maskor du har och justera antalet maskor så att det er delbart med 6. Byt nu till två garntrådar och och jeansblå färg. Gör flätor enligt diagrammet för flätmönstret med 4 maskor. Fortsätt sticka tills halsen mäter 12 cm eller till önskad längd. Maska av så att det blir en fin kant. Fäst alla trådar och vips har du en härlig och stor myströja. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar