onsdag 5. mars 2014

Babyklänning i tunn Alpacka

Denna stickfasthet måste följas för att arbetet ska få de angivna måtten. 
Läs igenom hela beskrivningen, så att du vet hur du skall göra.


Lägg upp 224 (240) m på rundsticka nr 2,5 och sticka ett varv rm. Sätt gärna en trådmarkering i början av varvet, så att du har full kontroll över var varvet börjar och slutar. Sticka sedan med följande indelning: *26 (28) rm, 2 am* upprepa från * till * varvet ut. 

Sticka enligt denna indelning i 1,5 cm, gör sedan en dubbelvikt kant med hål: *sticka 2 rm tills, 1 omslag* upprepa från * till * varvet ut. Fortsätt sticka med indelningen 26 (28) rm och 2 am i 3 v. Nu skall du göra minskn på arbetets slätstickade delar. På alla fält med slätstickning, stickas både de 2 första m som rm tills och de 2 sista m som rm tills. På så vis minskar du 16 m på varje varv. Gör minskn enligt följande: *2 rm tills, 22 (24) rm, 2 rm tills, 2 am* upprepa från * till * varvet ut.   

Sticka 9 v utan minskning.

Gör minskn på nästa varv enligt följande: *2 rm tills, 20 (22) rm, 2 rm tills, 2 am* upprepa från * till * varvet ut. 

Sticka 9 v utan minskning. 

Gör minskn enligt förklaring ovan, sticka 9 v mellan varje varv där det görs minskn tills det är 10 (12) rm och 2 am = 96 (112) m kvar totalt och arbetet mäter ca 21 (23) cm. Byt till rätstickning, det vill säga 1 v rm, 1 v am = 1 rille (2 v rätstickning). Sticka 8 riller (8 x 2 v rätstickning; 16 v med rm och am). 

Nu skall arbetet delas in i fram- och bakstycke. Maska av de första 6 (8) m, sticka 36 (40) rm, maska av 12 (16) m, sticka 42 (48) rm. Vänd arbetet och maska av de första 6 (8) m. Fortsätt sticka rätstickning fram och tillbaka, det vill säga alla maskor stickas som rm, på både rätsidan och avigsidan. 

Maska av under varje ärm och i början av varje varv, 1 m två gånger = 28 (32) m på fram- och bakstycket.

På framstycket stickar du tills du har 20 riller (20 x 2 varv rätstickning). Gör nu knapphål genom att sticka 3 rm, 2 am tills, 1 omslag, sticka rätstickning (rm) tills det är 5 m kvar, 1 omslag, 2 rm tills och 3 rm. Fortsätt sticka rätstickning tills det är totalt 24 riller ( 24 x 2 varv rätstickning). Maska av löst. 

På bakstycket stickar du tills du har 30 riller (30 x 2 varv rätstickning), sticka 9 (10) rm, maska av 10 (12) m och sticka 8 (10) m. Dessa 9 (10) m stickas var för sig och skall bli hängslen. Sticka hängslena tills de mäter ca 12 cm och tills du har ca 27 riller (27 x 2 varv rätstickning). Maska av löst. 

Fäst alla trådar och och virka en kant med fastmaskor (fm) runt hela rätstickningen, från bakstycket, över bägge hängslena, under bägge ärmarna och på framstycket. Önskar du lite mer pynt längs kanten, kan du virka ytterligare ett varv; starta i en fm från föregående varv, virka 3 lm, hoppa över en fm, och gör nedtag i i nästa fm, *3 lm, hoppa över en m och tag ned med fm i nästa m från föregående varv* upprepa från * till * varvet ut. Fäst tråden.

Fålla upp kanten nederst på klänningen, använd hållkanten som som vikkant. Pressa klänningen lätt med strykjärn. Sy fast knapparna på hängslena, så att de sitter bra över axlarna på barnet. Tips: Vill du ha möjlighet att enkelt justera knappar: sy på flera knappar på höjden, så att barnet lätt kan växa i plagget utan att du måste ta fram nål och tråd.      


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar