onsdag 5. mars 2014

Kort babykofta med raglan i tunn AlpackaDenna stickfasthet måste följas för att arbetet ska få de angivna måtten. 
Läs igenom hela beskrivningen, så att du vet hur du skall göra.


Lägg upp 184 (200) m på liten rundsticka nr 2,5 och sticka slätstickning fram ocg tillbaka, det vill säga de räta maskorna (rm) stickas som rm på rätsidan och som aviga maskor (am) på avigsidan. De aviga maskorna stickas som am på avigsidan och som rm på avigsidan. 

Sticka första varvet enligt följande indelning: 4 rm, *20 (22) rm, 2 am* upprepa från * till * varvet ut, avsluta med 4 rm. De 4 första maskorna och de 4 sista maskorna stickas alltid i slätstickning eftersom dessa är kantmaskor (kantm). Här skall det inte minskas eller ökas några maskor, men efterhand skall du göra knapphål (se förklaring). 

Sticka enligt denna indelning i 1,5 cm. Gör en dubbelvikt kant med hål enligt följande: * 2 rm tills, 1 omslag* upprepa från * till * varvet ut. Fortsätt med indelningen och sticka 4 v. 

Sätt en märktråd i varje sida, efter 48 (52) m på det ena framstycket, 88 (96) m på bakstycket och 48 (52) m på det andra framstycket. Denna märktråd följer med upp längs arbetet medan du stickar och visar dig hur du skall maska av under ärmarna. 

Nu skall du göra minskn på arbetets slätstickade delar. På alla fält med slätstickning stickas både de 2 första m som rm tills  och de 2 sista m som rm tills. På så sätt minskas 16 m på varje varv. Gör minskn enligt följande: *2 rm tills, 16 (18) rm, 2 rm tills, 2 am* upprepa från * till * varvet ut. 

Sticka 7 v utan minskn. 

Gör minskn på nästa varv enligt följande: *2 rm tills, 14 (16) rm, 2 rm tills, 2 am* upprepa från * till * varvet ut. 

Sticka 7 v utan minskn. 

Gör minskn enligt förklaring ovan, med 2 m färre mellan minskn på delarna med slätstickning. Sticka 7 v mellan varje varv med minskn. Gör totalt minskn 5 gånger och tills arbetet mäter 10 cm.

Gör ett knapphål på rätsidan av arbetet enligt följande: sticka 2 rm, 1 omslag och 2 rm tills. Sticka nu 2 riller (2 x 2 varv rätstickning) d v s 1 rille (2 v rätstickning) = alla maskor som rm, på både rätsidan och avigsidan. 

Fortsätt sticka rm fram till sidomarkeringen mitt under ärmen. Maska av 4 m före märktråden och 4 m efter märktråden. Sticka bakstycket fram till nästa sidomarkering och maska av 4 m före och 4 m efter markeringen. Sticka varvet ut.

Lägg arbetet åt sidan och sticka ärmar.

Ärmar:
Lägg upp 40 (44) m på strumpstickor nr 2,5 och sticka rätstickning runt om, dvs 1 v med rm och 1 v med am = 1 rille ( 2v rätstickning). 
Sticka 4 riller (4 x 2 v rätstickning). Byt nu till slätstickning (alla m stickas som rm) förutom den sista m på varje varv vilken alltid stickas som am. Öka en m i varje sida om denna maska, vart 4:e varv. Sticka tills ärmen mäter 15 (17) cm. Minska nu 4 m före markeringen och 4 m efter markeringen, sticka varvet ut. Lägg arbetet åt sidan och sticka ytterligare en ärm. 

Ta nu alla stickade delar och sätt ihop dem enligt följande: håll fram- och bakstycke med avigsidan mot dig, sticka fram till där ärmen skall placeras, sticka sedan (med rm) ärmmaskorna fram- och bakstycke på rundsticka. Fortsätt sticka rm på bakstycket fram till där nästa ärm skall placeras. Sticka ärmmaskorna på rundstickan med fram- och bakstycke och den andra ärmen. Fortsätt sticka rm och kantm varvet ut. 

Sätt 4 trådmarkeringar på arbetet, en markering på varje ställe där ärmarna möter fram- och bakstycke. Vid dessa markeringar skall det göras raglanminskn. 

Fortsätt nu sticka rätstickning fram och tillbaka, det vill säga alla maskor som rm (förutom kantm, vilka stickas i slätstickning). 
Sticka fram till den första trådmarkeringen där ärmen möter framstycket. Sticka de 2 m före markeringen och de 2 maskorna efter markeringen som rm tills, fortsätt sticka fram till nästa markering och gör minskn på samma sätt. Upprepa vid alla 4 trådmarkeringar och minska 8 m varje varv. Gör minskn på vartannat varv och totalt 12 gånger. 

Samtidigt skall det göras knapphål i kantmaskorna. 

Gör det första knapphålet på första varvet där ärmarna skall placeras. Så här gör du knapphål: 
Sticka 2 rm, 1 omslag och 2 rm tills (i 4 kantm) fortsätt sticka på koftan varvet ut. När du kommer tillbaka till där du gjorde knapphål, sticka omslaget som en vanlig maska. 

Gör knapphål på var 4:e rille (1 rille = 2 v rätstickning)

Sticka 2 riller (2 x 2 v rätstickning) utan minskn. Byt till slätstickning (alla m stickas som rm på rätsidan och am på avigsidan). Första v på rätsidan stickas med minskn eligt följande: sticka 4 kantm, *4 rm, 2 rm tills* upprepa från * till * varvet ut, avsluta med 4 kantm. Vänd arbetet och sticka tillbaka utan minskn. Upprepa dessa 2 varv ytterligare 2 gånger = 3 v med minskn. 

Gör en hålkant enligt följande: håll arbetet med rätsidan mot dig, *sticka 2 rm tills, 1 omslag* upprepa från * till * varvet ut. Sticka tillbaka med am. Sticka nu slätstickning i 1,5 cm och maska av. Nu har du gjort en liten kant som skall vikas in och sys fast, så att du får en fin halskant. Fäst alla trådar och sy upp kanten nederst på koftan. Pressa koftan lätt och sy i knappar. 

  


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar