onsdag 4. desember 2013

Sticka själv: Julstrumpa i Østlandsgarn!
Denna stickfasthet måste följas för att arbetet ska få de angivna måtten. Läs igenom hela beskrivningen så att du vet hur du ska göra. 


Lägg upp 80 m med bottenfärg på liten rundsticka och sticka 4 v resårstickning (1rm, 1 am). Sticka ett varv slätstickning. Börja med mönsterstickning enligt diagrammet. 

Sticka tills arbetet mäter 18 cm och mönstret är klart. Nu börjar minskn för hälen: 
Sätt maskorna på strumpstickor och dela upp arbetet enligt följande: 24 m på en sticka och resten av maskorna fördelas på 3 stickor. Sticka slätstickning över dessa 24 m i 5 cm. Ta av första maskan löst så att du får kedjemaskor i kanterna. 

På rätsidan: Sticka 14 rm, 2 rm tills, 1 rm, vänd, sticka 6 am, 2 am tills, 1 am, vänd. Sticka 7 rm, 2 rm tills, 1 rm, vänd. 

Fortsätt sticka med 1 m mer för varje minskn tills alla maskorna är stickade. Plocka upp 9 m på varje sida av hälen utöver de 2 extra maskorna för att undvika att det blir hål nedtill. 

Sticka 1 v rätstickning över alla maskorna. De maskor som du plockar upp stickas som vridna räta maskor ett varv. 

Kil: numrera alla stickorna från 1 till 4, börja överst på hälen. 
Hälmaskorna ska vara på sticka 1 och 4. 
Sticka 1: sticka tills det är 3 m kvar, sticka 2 rm tills, 1 rm. 
Sticka 2 och 3: sticka rätstickning
Sticka 4: sticka 1 rm, ta av 1 m löst, lyft över dne lösa maskan. 
Fortsätt sticka rätstickning för resten av stickans maskor. På nästa varv stickar du rätstickning på alla stickor. Upprepa minskn vartannat varv tills du har 80 m totalt. 

Sticka tills arbetet mäter ca 35 cm. Byt till grå färg och börja minskn för tån: 

Sticka *10 m, 2 rm tills* upprepa från * till * varvet ut. Sticka 1 v utan minskn.

Sticka * 9 rm, 2 rm tills* upprepa från * till * varvet ut. Sticka 1 v utan minskn.

Fortsätt med minskn vartannat varv, med en m mindre för varje varv mellan de 2 maskorna som stickas tills, så att du på hela varvet stickar 2 rm tills. Klipp av garntråden och dra den igenom de kvarvarande maskorna. Sy ihop och fäst tråden. 


Starta på mönstret nederst i högra hörnet.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar