torsdag 10. april 2014

Topp med spetsmönster i tunn alpacka

Denna stickfasthet måste följas för att arbetet ska få de angivna måtten. 
Läs igenom hela beskrivningen, så att du vet hur du skall göra.

Toppen är lätt insvängd i midjan. Toppen stickas runt i slätstickning och med spetsmönster enligt diagram. Sätt en märktråd i varje sida av arbetet, 112 (123) m per del.

Lägg upp 224 (246) m på lång rundsticka nr 3. Sticka alla maskor enligt diagram A. När du har stickat diagrammet 1 gång, sticka enligt följande indelning:

Framstycket: 
38 (43) rm, 37 m enligt diagram B och 38 (43) rm, sedan stickar du 
Bakstycket: 
54 (60) rm, 3 am, 55 (60) rm. Sticka 2 varv med denna indelning.  

På denna modell är bakstycket lite längre än framstycket. Om du vill att det skall vara så, gör så här: se till att du nu är vid skiljelinjen mellan fram- och bakstycket, där varvet börjar. Nu skall det stickas flera varv endast på bakstycket, så att det blir längre än framstycket. Vänd arbetet och sticka 55 (60) am, 3 rm, och 44 (50) am. Nu skall det vara 10 m kvar till sidomarkeringen. Vänd och sticka tillbaka: 44 (50) rm, 3 am och 45 (50) rm. Nu är det 10 m kvar till till sidomarkeringen. Vänd arbetet och sticka tillbaka, men vänd igen när det är 10 m kvar fram till där du vände på föregående varv. Gör på detta sätt tills du har stickat och gjort vändningar över alla maskorna. Om du hamnar på avigsidan när du har stickat och gjort vändningar över alla maskorna, sticka fram till sidomarkeringen och vänd så att du stickar från rätsidan när du nu skall sticka enligt vanlig indelning över alla maskorna (både fram- och bakstycket)

OBS! Alla mått på plagget mäts nu utifrån framstycket.

Sticka nu enligt vanlig indelning och över alla maskor såsom förklarats ovan. Sticka tills arbetet mäter 4 (6) cm. Börja med minskn i bägge sidor, på varje sida om spetsmönstret fram och på varje sida om avigmaskorna bak. 
Sidominskn: Sticka 2 m som rm tills före och efter sidomarkeringen. Upprepa vart 12:e v/4 cm. 

Minskn på varje sida om spetsmönstret fram och fältet med am bak: sticka tills du har 2 m kvar före spetsmönstret eller fältet med am. Sticka dessa 2 m som rm tills, sticka spetsmönster/am och sticka de nästa 2 m som rm tills. Fortsätt sticka enligt indelningen. Upprepa vart 12:e v/4 cm. 

Fortsätt sticka på detta sätt tills arbetet mäter 24 (27) cm och du har gjort 6 minskn. 

Sticka 4 cm utan minskn. Börja med att öka i varje sida, på varje sida om spetsmönstren och fältet med am. ÖKA så här: Plocka upp maskor i sidorna på varje sida om sidomarkeringen och gör maskor av dessa. På varje sida om spetsmönstret och fältet med am, skall du även plocka upp maskor före och efter mönstret och göra nya maskor av dessa. De nya maskorna stickas in i fältet med slätstickning på framstycket, men på bakstycket stickar du in i fältet med am. På framstycket ökar du vart 6:e v, 3 gånger. Öka även vart 6:e v på bakstycket, men upprepa tills du 15 am. Se förklaringen om hur du ökar. 

Sticka tills arbetet mäter 32 (39) cm och maska av för ärmhål. Dela arbetet och sticka nu fram och tillbaka. Maska av 8 m under varje ärm, 4 m före och 4 m efter sidomarkeringen. Sticka fram och tillbaka och maska av på varje sida om ärmhålet; 3 m 1 gång, 2 m 1 gång och 1 m 1 gång. 
På framstycket stickar du tills arbetet mäter 38 (43) cm. Nu skall alla maskor som har bildat spetsmönster flyttas över på en tråd eller en liten rundpinne. Dessa maskor skall nu få vila tills halsringningen skall göras. Sticka fram och tillbaka och maska av på varje sida om halsöppningen; 3 m 1 gång, 2 m 1 gång och 1 m 1 gång. Sticka tills arbetet mäter 57 (64) cm. Sticka den andra sidan på samma sätt. Sätt alla maskor på hjälpstickan och sticka bakstycket. 

Sticka tills arbetet mäter 57 (64) cm och kom ihåg ökningar i avigmaskorna tills du har 15 am. Sticka nu ihop vid axlarna. 
När du har stickat ihop båda axlarna har du många maskor (tillsammans med maskorna från framstycket  som sitter på hjälpstickan) som skall bilda en halskant. Börja överst på den ena axeln. Plocka upp maskor längs halsringningen ned mot spetsmönstret fram. Sticka mönstermaskorna som rm och fortsätt plocka upp maskor längs den andra sidan upp mot maskorna på bakstycket. Sticka maskorna från bakstycket som rm fram till där du startade att plocka upp maskor. Sticka nu alla de maskor som du har på rundstickan enligt diagram A. Kanske måste du räkna dig fram till var någonstans i mönstret du skall börja. Ta då utgångspunkt i spetsmönstret fram och räkna upp längs sidan på halsringningen. Sticka diagrammet 1 gång och maska av genom att sticka alla maskor tillsammans med avigmaskor.

Sticka nu två ärmar. Sticka först runt i 10 cm eller så långt som du önskar. Gör sedan en ärmtopp och sticka då fram och tillbaka. Sätt en märktråd där varvet börjar. 

Lägg upp 64 (68) m på strumpstickor nr 3 och sticka enligt diagrammet i 10 cm. Dela arbetet vid märktråden och sticka fram och tillbaka samtidigt som du följer diagrammet. Minska i varje sida, vartannat varv, genom att sticka de 2 första m som rm tills. Sticka tills du har kvar 25 m och ärmen mäter 28 (30) cm. Maska av. 

Fäst alla trådar och sy fast ärmarna. Om det känns som om ärmen är lite för stor för ärmöppningen, så skall det vara så. Gör en liten puffärm genom att sy några rynkveck högst upp på axeln. Pressa lätt på arbetet. 
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar